Rekisteriseloste

 
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu19.7.2008

1. Rekisterinpitäjä:
Jane Myrsky/ Jaana Lehto

2. Rekisteriasioista vastaava ja/tai yhteyshenkilö:
Jaana Lehto ( jane(at) janemyrsky(piste)fi )

3. Rekisterin nimi:
Jane Myrskyn asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Tavoitteena on joustava asiakasuhteiden ylläpito

5. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, asiakkaan tilaamat tuotteet, niiden tiedot ja toimitus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakas luovuttaa tiedot itse tilatessaan tuotteita Jane Myrskyltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä säilytetään erityistä huolellisuutta
noudattaen tietokannassa, johon on pääsy ainoastaan kaupan ylläpidolla.